Tag: นักปรัชญา

Jakob Böhme

Jakob Böhme นักปรัชญาชาวเยอรมัน

Jakob Böhme (เกิด 1575, Altseidenberg ใกล้ Görlitz, แซกโซนี [เยอรมนี] เสียชีวิต 21 พฤศจิกายน 1624, Görlitz) นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการเคลื่อนไหวทางปัญญาในภายหลังเช่นอุดมคตินิยมและแนวจินตนิยม Erklärung über das erste Buch…