Tag: นักแร่วิทยา

James D. Dana

James D. Dana นักธรณีวิทยาและนักแร่วิทยาชาวอเมริกัน

James D. Dana เจมส์ ดี. ดานา ชื่อเต็ม James Dwight Dana (เกิด 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1813 ที่ยูทิกา นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เสียชีวิต 14…